Artikel

Ken jij de Human Capital Planner al?

De Human Capital Planner (HCP) is een krachtig, online datadashboard dat allerlei relevante pensioen- en HR-inzichten uit de onderneming samenbrengt. De HCP biedt inzicht in de pensioenregeling aan de hand van data. Denk aan de opbouw van je personeelsbestand, de beleggingsresultaten en betrokkenheid van werknemers bij hun pensioen. Je kunt je eigen gegevens vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde branche. Hierdoor kun je waar nodig samen met je adviseur direct gerichte actie ondernemen. De HCP is gratis en een standaard onderdeel van de dienstverlening van Nationale-Nederlanden voor jou en je adviseur als je een pensioenproduct bij ons hebt. Je vindt hem via je werkgeverportaal Mijn NN Inkomen Later.

Drie voorbeelden van hoe de HCP jou helpt met (strategische) HR/pensioenbeleid

1.  Hoe betrokken je werknemers zijn bij hun pensioen 

Je ziet in de HCP bijvoorbeeld in één grafiek of werknemers (vaak) inloggen op hun portaal (Mijn NN Inkomen Later) en of ze pensioenkeuzes maken, zoals het bepalen van hun risicoprofiel of het doorgeven van beleggingskeuzes. Kortom, je krijgt inzicht in het pensioengedrag van je werknemers. Op basis van die inzichten kun je samen met je adviseur heel gericht actie ondernemen om de betrokkenheid van je werknemers bij hun pensioenregeling eventueel te vergroten.


2. Hoe duurzaam je pensioenregeling is (afgezet tegen de benchmark)

Vaak krijgen wij bij Pensioen de vraag 'Hoe duurzaam zijn jullie pensioenregelingen nu echt?’ Vervolgens vertellen we enthousiast dat we onze pensioenpremies duurzaam beleggen. We staan niet voor niets al vier jaar op rij (als enige Nederlandse verzekeraar) in de Dow Jones Sustainability index (DJSI)! Ook staan we op de tweede plek van de VBDO Benchmark Verantwoord Beleggen. En scoren we op de MSCI rating een AA.


In de Human Capital Planner (HCP) zie je in één oogopslag de CO2-voetafdruk en de besparing van water en afval van onze wereldwijde, duurzame aandelen. Deze aandelen vormen een groot deel van de pensioenbeleggingen van je werknemers. Vanaf nu zie je in de HCP ook in één overzicht hoe we beoordeeld worden op duurzaamheid in beleggingen en in bedrijfsvoering door onafhankelijke externe benchmarks. Handig, want wist je dat je de besparingen op milieu-impact kan opnemen in jouw maatschappelijk jaarverslag?


3. 50+ beleid

Hoeveel werknemers in een bepaalde leeftijdscategorie heb jij in dienst? En hoe is deze verdeling ten opzichte van je branchegenoten? Wij zien in onze data dat het aantal 50+ werknemers snel toeneemt binnen bedrijven. Nu al is 1 op de 3 medewerkers 50+ en over vijf jaar meer dan de helft. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen waar we je graag bij helpen door in de HCP data, tools en diensten te tonen die je kunnen helpen een 50+ beleid vorm te geven.


Met de HCP willen we je faciliteren in het helpen van de 50+ ers. Is dit voor jou een relevant onderwerp, dan vind je in de HCP de ‘Focus op 50+’ pagina. Hier zetten we diverse mogelijkheden rond 50+ beleid op een rij. Zoals de Regeling Vervroegd Uittreden, de Generatieregeling, maar ook doorwerken na pensioen. Want de inzet van kundige werknemers, die zelf ook graag willen doorwerken na pensionering, wordt voor steeds meer werkgevers die te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt een interessante oplossing.

Klik op bovenstaande video over de HCP


 Maak gebruik van de HCP!  

De Human Capital Planner (HCP) bieden we kosteloos aan en is speciaal voor jou en voor je adviseur ontwikkeld om jou te helpen met je (strategisch) HR/pensioenbeleid. Maak er dus vooral gebruik van. Je vindt hem via je werkgeverportaal Mijn NN Zakelijk. Heb je hier geen toegang toe? Neem contact op met je adviseur of met je contactpersoon bij Nationale-Nederlanden. En bekijk alvast de de video

Feedback