Voorwoord

Met het pensioenakkoord is de aanzet gegeven voor een ander, vernieuwd pensioenstelsel. Dit betekent dat er met ingang van 1 januari 2023 veel gaat veranderen.

Als grote pensioenverzekeraar zijn we blij met de fundamentele vernieuwing die eraan komt. Hiermee krijgen we namelijk de kans om beter in te spelen op ontwikkelingen in demografie, op financiële markten en in het denken over pensioen zelf. Het is goed dat deze transitie de discussie aanzwengelt over thema’s als solidariteit tussen generaties en keuzevrijheid. Want dat jouw werknemers straks nog meer de touwtjes in handen krijgen om hun pensioen ook echt naar hun wensen in te vullen, dat is iets dat zeker is. En dat wij met onze online portalen, keuzebegeleiding en aanvullende diensten al goed zijn voorgesorteerd, maakt dat wij deze transitie vol vertrouwen ingaan.   

In dit magazine is er aandacht voor de invloed die jouw werknemers op hun pensioen hebben en het belang van keuzes maken. Je vindt dan ook een artikel over de keuze ‘doorbeleggen na pensioen’. En over de nieuwe keuze: maximaal 10% van het ouderdomspensioen opnemen in één keer (bedrag ineens). Ook is er een  interview met Theo Nijman van Netspar over de impact van het pensioenakkoord voor jou als werkgever. En vind je meer informatie over onze online dienstverlening de Human Capital Planner (HCP), waarmee je onder andere inzichtelijk krijgt hoe betrokken je werknemers zijn bij hun pensioen. 

De komende tijd bereiden we ons voor met jou en je adviseur, op de veranderingen op korte én lange termijn. We nemen je zoveel mogelijk mee in hoe de uitwerking er voor jouw pensioenregeling uit komt te zien. Je wordt op de hoogte gehouden met onder andere magazines zoals dit, presentaties, routekaarten en (Netspar) sessies.

Ik wens je veel leesplezier! 


Annemieke Visser – Brons
Directeur Pensioen


Interview Theo Nijman

Share this article